Bi Cao Su D30 (phi 30 – 30mm)

Bi Cao su đường kính 30 mm thường được dùng cho làm các công việc như: Sàng rung nguyên liệu, đánh bóng sản phẩm….

  • Quy cách: 300 Viên/túi, 500 Viên/túi
  • Màu sắc: Trắng, đen
  • Khối lượng 1000 viên: 10,6 kg