Bi Cao Su D45 (phi 45 – 45mm)

Bi Cao su đường kính 40 mm thường được dùng cho làm các công việc như: Sàng rung nguyên liệu, đánh bóng sản phẩm….

  • Quy cách: 100 Viên/túi, 50 Viên/túi
  • Màu sắc: Trắng, đen
  • Khối lượng 1000 viên: 23,84 kg