Con lăn, bánh xe, lô, rulo bọc cao su dùng cho ngành công nghiệp luyện kim

Chúng tôi sản xuất và phục hồi các con lăn bọc cao su cho tất cả các loại máy cho ngành công nghiệp luyện kim.