Con lăn, bánh xe, lô, rulo bọc cao su dùng cho ngành dệt may

Chúng tôi sản xuất và phục hồi các con lăn bọc cao su cho tất cả các loại máy cho ngành dệt may.