Con lăn, bánh xe, lô, rulo bọc cao su

Chúng tôi cung cấp các con lăn phủ cao su phù hợp với nhu cầu của khách hàng cho một số ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.

Nhờ sự phát triển nội bộ và sản xuất hợp chất cao su, chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ loại giải pháp nào để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng.