Con lăn, bánh xe, lô, rulo bọc silicone chịu nhiệt

Con lăn bọc silicone chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu nhiệt cao.