Gioăng – Ron dây cao su tròn chịu dầu NBR đường kính từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 đến 40 mm

Cung cấp các dây cao su chịu dầu có đường kính 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 hoặc tùy chỉnh làm bằng Cao su Nitrile (Buna-N) NBR, một loại cao su đàn hồi tổng hợp, được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống dầu và dung môi, khả năng chống chất lỏng thủy lực gốc dầu mỏ vượt trội, khả năng chống dung môi hydrocarbon tốt và khả năng chống kiềm rất tốt và axit.