Gioăng – Ron dây cao su tròn đặc chịu thời tiết EPDM phi từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 đến 40

Gioăng – Ron dây cao su EPDM tròn đặc chịu thời tiết đôi khi được gọi là dây vòng chữ O, được sử dụng để tạo các vòng đệm tùy chỉnh và thường được lưu hóa. Với dải nhiệt độ rộng, nó cũng thường được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến hơi nước, chẳng hạn như nhà máy điện và hệ thống đường ống công nghiệp, làm gioăng cao su cống bê tông.