Nắp silicone chụp đầu ren phi 3 (2.7 x 5.3 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nắp Silicone M3 để chụp đầu ren, đầu dụng cụ có đường kính 3 mm dùng để bảo vệ và làm sạch, chống bám sơn, mạ vào ren của bu lông, ốc vít trong quá trình mạ, sơn, …

  • Quy cách: 3000 cái/túi, 1000 cái/túi, 500 cái/túi
  • Màu sắc: Trắng, đen