Nút Silicone bịt lỗ 12 mm ( 14.3 x 9.5 x 25.4 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicone M12 để bịt các lỗ có đường kính 11mm, 12mm, 13mm được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…

  • Quy cách: 500 cái/túi, 200 cái/túi, 100 cái/túi
  • Màu sắc: Trắng, đen