Nút Silicone bịt lỗ 6 mm ( 8.7 x 4.7 x 25 mm)

Chúng tôi cung cấp Nút Silicone M6 để bịt các lỗ có đường kính 5mm, 6mm, 7mm được sử dụng nhiều trong các dây truyền mạ, dây chuyền sơn chống tĩnh điện, ống nghiệm, chai dịch truyền…

  • Quy cách: 2000 cái/túi, 1000 cái/túi, 500 cái/túi
  • Màu sắc: Trắng, đen