Tấm cao su bố lưới thép không rỉ dày 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 đến 100 ly

Tấm cao su bố lưới thép thích hợp cho công nghiệp và khai thác mỏ, máy móc lớn và những nơi khác có yêu cầu chịu áp lực cao! Và có thể bảo vệ sàn và thiết bị tốt hơn.