Tấm cao su cách điện dày 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ly

Tấm cao su cách điện được làm bằng cao su làm vật liệu chính và được dùng làm thiết bị bảo vệ phụ trợ cho các thiết bị điện như phòng phân phối điện, bàn làm việc, sàn làm việc.