Tấm cao su Neoprene dày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ly

Tấm cao su Neoprene được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như lớp phủ chống ăn mòn, lớp đệm trong vỏ kim loại bên ngoài để bảo vệ bên trong, cách ly tiếng ồn trong lắp đặt máy biến áp điện và các ứng dụng điện khác. Tấm cao su Neoprene có thể cắt đục lỗ làm các vòng đệm khác nhau.