Tấm cao su xốp bọt dày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ly

Tấm cao su xốp được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ô tô, tàu thủy, xe lửa, tàu điện ngầm, điều hòa không khí, điện tử, âm thanh, xây dựng, cầu cống, máy móc, sản phẩm du lịch và có thể cắt ra làm Gioăng (ron) dây cao su xốp dẹt.