Gioăng cao su cửa tủ điện cài ngang MFT-002, MFT-009, MFT-010, MFT-011, MFT-012

Chúng tôi cung cấp gioăng – ron dải cao su cài ngang MFT-002, MFT-009, MFT-010, MFT-011, MFT-012 để sử dụng cho cửa ra vào, cửa sổ, tủ điện, thùng chứa, ô tô, máy kéo, xe buýt và ô tô khác, tấm kim loại, v.v.