Con lăn, bánh xe, lô, rulo bọc cao su dùng cho máy đóng gói

Chúng tôi sản xuất và phục hồi các con lăn bọc cao su cho tất cả các loại máy đóng gói